Praca na lotnisku w Lublinie

23 marca ruszyła rekrutacja w Porcie Lotniczym Lublin.

Poszukiwani są kandydaci na stanowiska:
– komendanta Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej
– komendanta Służby Ochrony Lotniska
– dyżurnego operacyjnego portu lotniczego

Pierwszy etap rekrutacji polega na przesłaniu zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego w internecie. Należy udokumentować posiadane kwalifikacje i spełnianie wymagań na stanowisku pracy przez osoby wybrane w procesie rekrutacji. Stawiane kandydatom wymagania zostaną zweryfikowane podczas rozmów rekrutacyjnych.

Opis stanowisk, wymagania konieczne i dodatkowe znajdują się w zakładce „rekrutacja” na stronie internetowej Portu Lotniczego Lublin: http://www.airport.lublin.pl/rekrutacja/
Tam również pojawiać się będą informacje o kolejnych ofertach pracy na lubelskim lotnisku.

Podobne informacje