Większe przychody Rainbow Tours – maj 2014

Rainbow Tours zanotował w maju wzrost sprzedaży liczonej rok do roku. Szczegóły podano w komunikacie Zarządu Rainbow Tours S.A.

Wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w maju bieżącego roku wyniosła 74,3 miliona złotych. W analogicznym okresie w roku ubiegłym przychody wyniosły 65,3 mln PLN (+13,8%).

Przychody ze sprzedaży spółki za okres od 1 stycznia do 31 maja 2014 roku wyniosły 241,1 mln zł i są wyższe o 32,3 %, od przychodów w analogicznym okresie w 2013, które wyniosły 182,3 mln zł.

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. wyniosła w miesiącu maju 2014 r. 86,5 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., w którym przychody wyniosły 74,2 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 16,6 %.

Przychody ze sprzedaży Grupy w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 maja 2014 wyniosły 257,4 mln zł i są wyższe o 31,3 %, od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 maja 2013 roku, które wyniosły 196,1 mln zł.

Podobne informacje