Lotnisko w Lublinie – nowe oferty pracy

Port Lotniczy Lublin szuka kolejnych pracowników. Trwa rekrutacja na pięć stanowisk, które przewidziano obsadzić łącznie osiemnastoma osobami.

Specjalista ds. elektroenergetyki oświetlenia i łączności
Zatrudnionych zostanie na takim stanowisku siedem osób.
Pracownicy ci m.in. pełnić będą nadzór nad eksploatacją urządzeń i układów zasilających elektroenergetycznych, instalacji siłowych i rozdzielczych, wykonywać prace eksploatacyjno-konserwacyjne systemów i urządzeń lotniczego oświetlenia nawigacyjnego podejść, drogi startowej, drogi kołowania, lotniskowych znaków pionowych, oświetlenia przeszkodowego i oświetlenia ogólnego wewnętrznego i zewnętrznego. Będzie to praca w systemie zmianowym.

Specjalista ds. utrzymania infrastruktury
Na takim stanowisku zatrudnionych zostanie sześć osób.
Odpowiadać będą za wykonywanie zadań operatora i mechanika sprzętu utrzymania sezonowego itp.
Ta praca będzie również w systemie zmianowym

Koordynator Naziemnego Ruchu Lotniczego „Follow-Me”
Dwie osoby zostaną zatrudnione na tym stanowisku.
Odpowiadać one będą za ustawianie statków powietrznych na stanowiskach płyty postoju samolotówj według dyspozycji kontrolerów, będą ubezpieczać samoloty w czasie kołowania oraz sprawować nadzór nad bezpieczeństwem ruchu kołowego w polu ruchu naziemnego. Będzie to praca w systemie zmianowym.

Szef Zmiany Bazy Technicznej
PLL zatrudni dwie osoby na tym stanowisku.
Szef zmiany będzie kierował pracą bazy technicznej lotniska, planował i nadzorował wykorzystanie sprzętu technicznego, odpowiadał za gospodarkę częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi itp. Praca w systemie zmianowym.

Specjalista ds. SMS, standardów lotniskowych, certyfikacji i szkoleń
Osoba ta odpowiadać będzie za przygotowanie standardów dokumentacji Portu Lotniczego Lublin zgodnie z wymaganiami ICAO, ECAC, UE, EASA i wymogami prawa lokalnego. W zakresie obowiązków będzie m.in. administracja procesem utrzymania i wykorzystania certyfikatu oraz opracowanie projektu, dokumentacji oraz nadzór nad wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS). Praca w systemie zmianowym.

Szczegóły na www.airport.lublin.pl/rekrutacja/

Buy Online Air Tickets : Cheapticket provides an easy and fast way of booking cheap air tickets online. We provide the best and cheapest flight fare available online. Booking air ticket was never so easy before.

Podobne informacje